Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website www.bezoekchina.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller een aantal dingen bij. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, welke pagina’s er als eerst worden bezocht en welke als laatst, uit welke landen de bezoekers komen enz. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Ook maakt deze website gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle inhoud op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de inhoud op deze site geldt dat bezoekchina.nl geen garanties kan geven ten aanzien van de juistheid, actualiteit, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins van deze inhoud. bezoekchina.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden inhoud op deze website of inhoud waartoe via bezoekchina.nl toegang toe wordt geboden. bezoekchina.nl is dus niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. bezoekchina.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij bezoekchina.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan bezoekchina.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door bezoekchina.nl of door derden.

Affiliate links

In de artikelen op bezoekchina.nl staan affiliate links. Hierdoor bestaat de kans dat wij een vergoeding ontvangen als u op een link klikt en daarna een aankoop doet. Dit heeft echter geen invloed op onze reviews, vergelijkingen en aanbevelingen. We hebben ons best gedaan om de diverse producten en aanbieders eerlijk te beschrijven om u zo te helpen met het kiezen voor een product dat past bij uw wensen.